Mała architektura miejska jako istotny element lokalnego krajobrazu

Elementy małej architektury miejskiej kształtują przestrzeń publiczną i są jej estetycznym oraz funkcjonalnym uzupełnieniem. Trudno dziś wyobrazić sobie krajobraz miejski bez ławek czy koszy na śmieci.

Elementy małej architektury miejskiej kształtują przestrzeń publiczną i są jej estetycznym oraz funkcjonalnym uzupełnieniem. Trudno dziś wyobrazić sobie krajobraz miejski bez ławek czy koszy na śmieci. Mała architektura miejska w istotny sposób wpływa na walory wizualne przestrzeni, która nas otacza i warunkuje jej odbiór optyczny. Pełni nie tylko funkcję użytkową, ale przyczynia się także do modyfikacji wrażeń estetycznych, wypływających z eksploatacji miejskich obszarów publicznych. Sprawdźmy, jaka jest konkretna definicja małej architektury miejskiej i jakie elementy możemy do niej zaliczyć.

Czym są obiekty małej architektury?

Zgodnie z prawem budowlanym, kryteriami przynależności do grupy obiektów małej architektury są funkcja oraz wielkość. Obiekty małej architektury mają niewielkie rozmiary, a ich obecność nie może być uciążliwa dla mieszkańców miasta. Mogą należeć do obiektów kultu religijnego, jednak znacznie częściej są elementami architektury ogrodowej oraz miejskiej. Najczęściej wykorzystywane są w rekreacji codziennej oraz pomagają utrzymywać porządek i organizować przestrzeń. Obiekt, którego rozmiary wykraczają poza zakres znaczeniowy pojęcia „niewielkie” oraz pełniący więcej niż jedną funkcję, nie jest zaliczany do małej architektury. Warto mieć na uwadze, że budowa obiektów małej architektury poza miejscem publicznym nie wymaga uzyskania pozwolenia. Dotyczy to przede wszystkim elementów aranżacyjnych ogrodów prywatnych, jak pergole, murowane grille czy oczka wodne. Jednak, aby ulokować obiekt małej architektury w przestrzeni publicznej należ posiadać stosowne zezwolenie.

Obiekty małej architektury pozwalają zachować jednorodność stylistyczną danego miejsca oraz harmonijnie połączyć elementy konkretnej przestrzeni. Pomagają w organizacji przestrzeni i pozytywnie wpływają na komfort mieszkańców. Warto mieć na uwadze, że mała architektura często wyznaczana miejsca społecznych kontaktów i sprzyja podejmowaniu towarzyskich interakcji.

Mała architektura miejska czyli co?

Obiektów małej architektury miejskiej nie można sklasyfikować ani jako budynku ani jako urządzenia. Stanowi ona integralną część infrastruktury miejskiej, służy utrzymaniu czystości oraz występuje w funkcji rekreacyjnej i umożliwia podejmowanie aktywności fizycznych. Dodatkowo, niektóre elementy małej architektury miejskiej pełnią funkcję zabezpieczająco – ochronną. Mała architektura miejska jest narzędziem do kształtowania stylistyki krajobrazu miejskiego i wpływa na wizualny odbiór przestrzeni publicznej. Jej design może z jednej strony zachęcać do odpoczynku i relaksu, a z drugiej motywować do troski o utrzymywanie porządku.

Co konkretnie można zaliczyć do elementów małej architektury miejskiej? Przede wszystkim meble miejskie, czyli ławki, wiaty przystankowe, słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne czy budki telefoniczne. W jej skład wchodzą również latarnie uliczne, słupki parkingowe i pachołki, a także ogrodzenia, bramy i zadaszenia. Elementami małej architektury miejskiej są również kosze na śmieci, pojemniki na psie odchody oraz kontenery na odzież używaną. Nie zapominajmy także o takich obiektach rekreacyjnych, jak place zabaw i ich wyposażenie, stojaki na rowery i siłownie zewnętrzne. Obiekty małej architektury miejskiej możemy znaleźć na chodnikach i ulicach, działkach, osiedlach, parkach, placach miejskich, terenach szkół, szpitali oraz innych placówek użytku publicznego.

Obiekty małej architektury pozwalają zachować jednorodność stylistyczną danego miejsca oraz harmonijnie połączyć elementy konkretnej przestrzeni. Pomagają w organizacji przestrzeni i pozytywnie wpływają na komfort mieszkańców. Warto mieć na uwadze, że mała architektura często wyznaczana miejsca społecznych kontaktów i sprzyja podejmowaniu towarzyskich interakcji.

Posty powiązane