Wyciskanie, Chest press

Siłownie zewnętrzne Wyciskanie, Chest press

Wymiary: 970mm x 975mm x 1940mm
Strefa bezpieczeństwa: 3,97m x 3,8m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13m2
Wysokość swobodnego upadku: 1m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Usiądź na siedzisku, chwyć rękoma za uchwyty. Wypychaj uchwyty przed
siebie aż łokcie będą wyprostowane. Plecy utrzymuj w pozycji pionowej

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej, do której dokręcono płyty
polietylenowe z HDPE. Uchwyt wykonany z rury stalowej malowanej
proszkowo. Słup nośny wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu
kołnierzem montażowym. Konstrukcja stelaża siedziska wykonana z
blachy malowanej proszkowo. Połączenia ruchome wykonane za pomocą
łożysk tocznych. Montaż z zastosowaniem śrub nierdzewnych.
Zakończenia otworów zaślepione na stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 970mm x 975mm x 1940mm
Minimum space: 3,97m x 3,8m
Safety surface area: 13m2
Free height of fall: 1m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Sit on the seat and grab the handrails firmly. Push the rails forwards and
then carefully get back to the starting position.
Material and design specifications:
Seat and backrest made of steel, covered with polyethylene HDPE board.
Handles made of powder coated steel tube. Supporting pole made of steel
tube ended at the bottom with mounting flange. Seat frame made of
powder coated metal sheet. Movable connections made with the use of
rolling bearings. Installation with the use of stainless steel screws. Holes
sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.