Wioślarz, Boat

Siłownie zewnętrzne wioślarz, Boat

Wymiary: 1070mm x 795mm x 900mm
Strefa bezpieczeństwa: 4,07m x 3,80m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13,5m2
Wysokość swobodnego upadku: 1m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Usiądź na siedzisku, umieść stopy na stopnicach, chwyć rękoma za drążki.
Przyciągaj drążki do siebie, jednocześnie prostując nogi i odchylając górną
część tułowia do tyłu.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Siedzisko wykonane z blachy stalowej, do której dokręcono płytę
polietylenową z HDPE. Uchwyt wykonany z rury stalowej malowanej
proszkowo. Słup nośny wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu
kołnierzem montażowym. Połączenia ruchome wykonane za pomocą
łożysk tocznych. Montaż z zastosowaniem śrub nierdzewnych.
Zakończenia otworów zaślepione na stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie

Dimensions: 1070mm x 795mm x 900mm
Minimum space: 4,07m x 3,80m
Safety surface area: 13,5m2
Free height of fall: 1m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Sit on the saddle and grab the handrails. Pull the rails while straightening your
legs. Go back to the starting position and repeat the exercise.
Material and design specifications:
Seat made of steel, covered with polyethylene HDPE board. Handles made
of powder coated steel tube. Supporting pole made of steel tube ended at
the bottom with mounting flange. Seat and tread frame made of powder
coated metal sheet. Movable connections made with the use of rolling
bearings. Installation with the use of stainless steel screws. Holes sealed
at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.