Wahadło, Pendulum

Siłownie zewnętrzne wahadło, Pendulum

Wymiary: 940mm x 820mm x 1555mm
Strefa bezpieczeństwa: 3,94m x 3,82m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13m2
Wysokość swobodnego upadku: 2m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Chwyć rękoma za drążki, wejdź na platformę. Używając mięśni nóg i
bioder poruszaj się w prawo i w lewo. Podczas ćwiczenia nie wypuszczaj z
rąk drążków.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Uchwyt wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo. Słup nośny
wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym.
Połączenia ruchome wykonane za pomocą łożysk tocznych. Montaż z
zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na
stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 940mm x 820mm x 1555mm
Minimum space: 3,94m x 3,82m
Safety surface area: 13m2
Free height of fall: 2m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits(growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Dimensions: 940mm x 820mm x 1555mm
Minimum space: 3,94m x 3,82m
Safety surface area: 13m2
Free height of fall: 2m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits(growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630