Twister, Twister

siłownie_zewnętrzne_twister

Siłownie zewnętrzne twister, Twister

Wymiary: 1700mm x 1700mmx1255mm
Strefa bezpieczeństwa: ⌀4,91
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 17m2
Wysokość swobodnego upadku: 2m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Chwyć rękoma okrągłą poręcz, wejdź na jedną z platform. Używając
mięśni nóg i bioder poruszaj ciałem w lewo i prawo, plecy utrzymuj w
pozycji pionowej.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Poręcz wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo. Słup nośny
wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym.
Połączenia ruchome wykonane za pomocą łożysk tocznych. Montaż z
zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na
stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 1700mm x 1700mmx1255mm
Minimum space: ⌀4,91
Safety surface area: 17m2
Free height of fall: 2m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Grab the rail with both hands and place your feet on the platform. Start
twisting motion from left to right keeping your back straight.
Material and design specifications:
Rail made of powder coated steel. Supporting pole made of steel tube
ended at the bottom with mounting flange. Movable connections made with
the use of rolling bearings. Installation with the use of stainless steel
screws. Holes sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.