Tai-chi

Siłownie zewnętrzne Tai-chi

Wymiary: 1045mm x 800mm x 1710mm
Strefa bezpieczeństwa: 4,05m x 3,8m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13m2
Wysokość swobodnego upadku: –
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Połóż rozłożone dłonie na kierownicach. Poruszaj kierownicami w prawo
lub w lewo.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Kierownice wykonane z rury i blachy stalowej malowanej proszkowo. Słup
nośny wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem
montażowym. Połączenia ruchome wykonane za pomocą łożysk tocznych.
Montaż z zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów
zaślepione na stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 1045mm x 800mm x 1710mm
Minimum space: 4,05m x 3,8m
Safety surface area: 13m2
Free height of fall: –
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Place the inner side of your hand on the surface of the rotating wheel and
move as if drawing circles. The movement in the same or opposite
direction.
Material and design specifications:
Wheels made of powder coated steel. Supporting pole made of steel tube
ended at the bottom with mounting flange. Installation with the use of
stainless steel screws. Holes sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.