Stepper, Stepper

Siłownie zewnętrzne stepper

Wymiary: 1150mm x 665mm x 2070mm
Strefa bezpieczeństwa: 4,15m x 3,67m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13m2
Wysokość swobodnego upadku: 2m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Umieść stopy na stopnicach, chwyć rękoma za drążek. Naciskaj stopami
na stopnice, jakbyś chodził w miejscu.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Uchwyt wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo. Słup nośny
wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym.
Konstrukcja stelaża stopnicy wykonana z blachy malowanej proszkowo.
Połączenia ruchome wykonane za pomocą łożysk tocznych. Montaż z
zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na
stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 1150mm x 665mm x 2070mm
Minimum space: 4,15m x 3,67m
Safety surface area: 13m2
Free height of fall: 1m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Stand on the feet platforms and grab the handrail firmly. Start pressing
onto the feet platforms as if walking in place.
Material and design specifications:
Handles made of powder coated steel tube. Supporting pole made of steel
tube ended at the bottom with mounting flange. Tread frame made of
powder coated metal sheet. Movable connections made with the use of
rolling bearings. Installation with the use of stainless steel screws. Holes
sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.