Ślimak, Stretcher

Siłownie zewnętrzne ślimak, Stretcher

Wymiary: 830mm x 830mm x 1250mm
Strefa bezpieczeństwa: ⌀3,83m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 11,5m2
Wysokość swobodnego upadku: –
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Oprzyj wyprostowaną nogę o poręcz. Pochyl się w kierunku stopy,
rozciągając w ten sposób mięśnie nóg.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Poręcz wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo. Słup nośny
wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym.
Montaż z zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów
zaślepione na stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 830mm x 830mm x 1250mm
Minimum space: ⌀3,83m
Safety surface area: 11,5m2
Free height of fall: –
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Lift your leg and base it on the rail of the stretcher. Bend forward trying to
stretch your leg, arms and back as efficiently as possible. Change the leg
and repeat the action.
Material and design specifications:
Rail made of powder coated steel tube. Supporting pole made of steel tube
ended at the bottom with mounting flange. Installation with the use of
stainless steel screws. Holes sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.