Serfer

Siłownie zewnętrzne serfer, Surfer

Wymiary: 1300mm x 820mm x 1350mm
Strefa bezpieczeństwa: 4,30m x 3,82m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 14,5m2
Wysokość swobodnego upadku: 2m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Chwyć rękoma za poręcz, wejdź na platformę. Używając mięśni nóg i
bioder poruszaj się w prawo i w lewo. Podczas ćwiczenia nie wypuszczaj z
rąk poręczy.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Uchwyt wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo. Słupy nośne
wykonane z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym.
Platforma wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Połączenia
ruchome wykonane za pomocą łożysk tocznych. Montaż z zastosowaniem
śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na stałe elementami
ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 1300mm x 820mm x 1350mm
Minimum space: 4,30m x 3,82m
Safety surface area: 14,5m2
Free height of fall: 2m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufcaturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Step on the platform and grab the handrail firmly. Start swinging both sides
without releasing the handrail.
Material and design specifications:
Handrail made of powder coated pipe. Supporting poles made of steel tube
ended at the bottom with mounting flange. Standing platform made of
powder coated steel. Movable connections made with the use of rolling
bearings. Installation with the use of stainless steel screws. Holes sealed
at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.