Rower plus, Orbi-bike plus

siłownie_zewnętrzne_rowerek_plus

Siłownie zewnętrzne rower plus, Orbi-bike plus

Wymiary: 1020mm x 710mm x 1490mm
Strefa bezpieczeństwa: 4,02m x 3,71m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 13m2
Wysokość swobodnego upadku: 1m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Usiądź na siedzisku, chwyć rękoma za uchwyty, nogi umieść na
stopnicach. Naciskaj na stopnice tak, jakbyś pedałował w miejscu,
jednocześnie poruszając rękoma. Plecy utrzymuj w pozycji pionowej.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Siedzisko i oparcie wykonane z blachy stalowej, do której dokręcono płyty
polietylenowe z HDPE. Uchwyty wykonane z rury stalowej malowanej
proszkowo. Słup nośny wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu
kołnierzem montażowym. Połączenia ruchome wykonane za pomocą
łożysk tocznych. Montaż z zastosowaniem śrub nierdzewnych.
Zakończenia otworów zaślepione na stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 1020mm x 710mm x 1490mm
Minimum space: 4,02m x 3,71m
Safety surface area: 13m2
Free height of fall: 1m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Sit on the seat holding the grips with both hands, place the feet on the
platforms and simultaneously move your arms and legs.
Material and design specifications:
Seat and backrest made of steel, covered with polyethylene HDPE board.
Handles made of powder coated steel tube. Supporting pole made of steel
tube ended at the bottom with mounting flange. Seat and tread frame
made of powder coated metal sheet. Movable connections made with the
use of rolling bearings. Installation with the use of stainless steel screws.
Holes sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.