Prostownik pleców, Back extender

Siłownie zewnętrzne prostownik pleców, Back extender

Wymiary: 615mm x 650mm x 825mm
Strefa bezpieczeństwa: 3,62m x 3,65m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 11m2
Wysokość swobodnego upadku: 2m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Umieść stopy na stopnicach, skrzyżowane ręce przyłóż do klatki
piersiowej. Łydki oprzyj o drążek nad stopnicami. Powoli wykonuj skłony.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Oparcie wykonane z blachy stalowej, do której dokręcono płytę
polietylenową z HDPE. Drążek wykonany z rury stalowej malowanej
proszkowo. Słup nośny wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu
kołnierzem montażowym. Montaż z zastosowaniem śrub nierdzewnych.
Zakończenia otworów zaślepione na stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 615mm x 650mm x 825mm
Minimum space: 3,62m x 3,65m
Safety surface area: 11m2
Free height of fall: 2m
Installation sufrace: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age parts: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Place your feet on the platforms and lean your thighs against the upper
pad. With your arms crossed on your chest slowly lean forward and on the
return carefully raise your body using your lower back muscles.
Material and design specifications:
Backrest made of steel covered with HDPE plate. Supporting pole made of
steel tube ended at the bottom with mounting flange. Installation with the
use of stainless steel screws. Holes sealed at the endings with steel
elements.
Installed permanently in the ground.