Poręcz, Rails

Siłownie zewnętrzne poręcz, Rails

Wymiary: 590mm x 950mm x 2170mm
Strefa bezpieczeństwa: 3,95m x 3,59m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 12m2
Wysokość swobodnego upadku: 3m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Stań plecami do urządzenia. Połóż przedramiona na podłokietnikach,
rękoma chwyć za drążki. Unieś ugięte w kolanach nogi jak najwyżej.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Rama wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo. Słup nośny
wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym. z
zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na
stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 590mm x 950mm x 2170mm
Minimum space: 3,95m x 3,59m
Safety surface area: 12m2
Free height of fall: 3m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Stand with your back directed to the rungs. Base your forearms on the rails
and hold the grips with your hands. Pull your legs up with bended knees as
high as possible.
Material and design specifications:
Frame made of powder coated steel tube. Supporting pole made of steel
tube ended at the bottom with mounting flange. Installation with the use of
stainless steel screws. Holes sealed at the endings with steel elements.