Narciarz duo, Ski duo

Siłownie zewnętrzne narciarz duo, Ski duo

Wymiary: 1900mm x 540mm x 1650mm
Strefa bezpieczeństwa: 4,90m x 3,54m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 15m2
Wysokość swobodnego upadku: 1m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Umieść stopy na stopnicach, chwyć rękoma za uchwyty. Poruszaj nogami
do przodu tak, jakbyś maszerował, równocześnie poruszając rękoma.
Plecy utrzymuj w pozycji pionowej.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Uchwyty wykonane z rury stalowej malowanej proszkowo. Słup nośny
wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym.
Połączenia ruchome wykonane za pomocą łożysk tocznych. Montaż z
zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na
stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 1900mm x 540mm x 1650mm
Minimum area: 4,90m x 3,54m
Safety surface area: 15m2
Free height of fall: 1m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630
Instructions:

Place the feet on the platforms and tightly grab the handrails. Start moving
your hands and feet simultaneously while trying to keep your back straight.
Material and design specifications:
Handles made of powder coated steel tube. Supporting pole made of steel
tube ended at the bottom with mounting flange. Tread frame made of
powder coated metal sheet. Movable connections made with the use of
rolling bearings. Installation with the use of stainless steel screws. Holes
sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.