Ławka, Bench

Siłownie zewnętrzne ławka, Bench

Wymiary: 1320mm x 360mm x 450mm
Strefa bezpieczeństwa: 4,32m x 3,36m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 12,5m2
Wysokość swobodnego upadku: 1m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Połóż się na plecach na ławce, umieść stopy na drążku pod ławką,
skrzyżowane ręce przyłóż do klatki piersiowej. Podnieś ciało do pozycji
siedzącej.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Rama wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo. Leżysko ławki
wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo. Słup nośny wykonany
z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym. Montaż z
zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na
stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 1320mm x 360mm x 450mm
Minimum space: 4,32m x 3,36m
Safety surface area: 12,5m2
Free height of fall: 1m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Lie on the board with your face up. Place your down with feet hooked
under bars. Place arms across your chest and slowly bend your body
forward. Return to the initial position.
Material and design specifications:
Frame made of powder coated steel tube. The board made of powder
coated steel. Supporting pole made of steel tube ended at the bottom with
mounting flange. Installation with the use of stainless steel screws. Holes
sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.