Hustawka, swing

Siłownie zewnętrzne huśtawka, Swing

Wymiary: 1900mm x2260mm x3200mm
Strefa bezpieczeństwa: 4,90m x 5,26m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 24m2
Wysokość swobodnego upadku: 2m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Usiądź na siedzisku, rękoma chwyć mocno za poręcze. Odepchnij się
nogami od ziemi, poruszaj ciałem w lewo i prawo.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Siedzisko wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo, do której
dokręcono płytę polietylenową z HDPE. Stelaż siedziska wykonany z rury
stalowej malowanej proszkowo. Słupy nośne wykonane z rury stalowej
zakończonej od dołu kołnierzem montażowym. Połączenia ruchome
wykonane za pomocą łożysk tocznych. Montaż z zastosowaniem śrub
nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na stałe elementami ze
stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 1900mm x2260mm x3200mm
Minimum space: 4,90m x 5,26m
Safety surface area: 24m2
Free height of fall: 2m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Sit on the plate of the swing and hold the handrails tightly. With your feet
on the ground try to put your body into swinging motion from side to side.
Material and design specifications:
Seat and backrest made of steel, covered with polyethylene HDPE board.
Handles made of powder coated steel tube. Supporting pole made of
steel tube ended at the bottom with mounting flange. Seat frame made of
powder coated metal sheet. Movable connections made with the use of
rolling bearings. Installation with the use of stainless steel screws. Holes
sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.