Drabinka mala, Small ladder

Siłownie zewnętrzne drabinka MAŁA, SMALL ladder

Wymiary: 575mm x 410mm x 1880mm
Strefa bezpieczeństwa: 3,58m x 3,41m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 10m2
Wysokość swobodnego upadku: 3m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Chwyć rękoma za najwyższą poprzeczkę, podciągnij się tak aby głowa
znalazła się nad poziomem poprzeczki.
Oprzyj wyprostowaną nogę o dowolną poprzeczkę. Pochyl się w kierunku
stopy, rozciągając w ten sposób mięśnie nóg.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Poręcze wykonane z rury stalowej malowanej proszkowo. Słup nośny
wykonany z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym.
Montaż z zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów
zaślepione na stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 575mm x 410mm x 1880mm
Minimum space: 3,58m x 3,41m
Safety surface area: 10m2
Free height of fall: 3m
Inastallation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Grab the upper rail firmly and slowly try to lift your body. Return to the
starting position. When performing stretching exercises lift your leg and
lean it against one of the rungs trying to stretch as efficiently as possible.
Material and design specifications:
Rails made of powder coated steel tube. Supporting pole made of steel
tube ended at the bottom with mounting flange. Installation with the use of
stainless steel screws. Holes sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.