Biegacz, Runner

Siłownie zewnętrzne biegacz, Runner

Wymiary: 1015mm x 500mm x 1410mm
Strefa bezpieczeństwa: 4,02m x 3,50m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 12m2
Wysokość swobodnego upadku: 2m
Wymagana powierzchnia: Beton, kamień, piasek, darń
Głębokość posadowienia: 300mm
Przeznaczenie: Miejsca użyteczności publicznej
Części zapasowe: dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników: brak (ograniczenie wzrostu)
Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 16630

Instrukcja użytkowania:

Chwyć rękoma za poręcz, stań na stopnicach. Używając mięśni nóg
poruszaj nimi do przodu i do tyłu. Plecy utrzymuj w pozycji pionowej.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Uchwyt wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo. Słupy nośne
wykonane z rury stalowej zakończonej od dołu kołnierzem montażowym.
Połączenia ruchome wykonane za pomocą łożysk tocznych. Montaż z
zastosowaniem śrub nierdzewnych. Zakończenia otworów zaślepione na
stałe elementami ze stali.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie.

Dimensions: 1015mm x 500mm x 1410mm
Minimum space: 4,02m x 3,50m
Safety surface area: 12m2
Free height of fall: 2m
Installation surface: concrete, stone, sand, turf
Foundation depth: 300mm
Spare parts: available at the manufacturer
Age range: no limits (growth restrictions)
Certificate of conformity
with the safety standards: PN-EN 16630

Instructions:
Grab the bar with both hands and place the feet comfortably on the
platforms. Start moving your legs back and forth just like walking. While
marching keep your back straight.
Material and design specifications:
Handrail made of powder coated pipe. Supporting poles made of steel tube
ended at the bottom with mounting flange. Movable connections made with
the use of rolling bearings. Installation with the use of stainless steel
screws. Holes sealed at the endings with steel elements.
Installed permanently in the ground.